Tornado Havacılık

TORNADO HAVACILIK İNSANSIZ HAVA ARACI EKİBİ FALİYET RAPORU Tarih: 2020-2023

Giriş

Bu rapor, Tornado Havacılık bünyesinde faaliyet gösteren İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibinin Bilecik’te gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, ekibin faaliyetlerinin amacını, yürütüldüğü bölgeyi, kullanılan İHA modelini, faaliyet süresi ve tarihlerini, veri toplama ve analiz yöntemlerini, elde edilen sonuçları, güvenlik önlemlerini ve gelecekte yapılacak önerileri içermektedir.

2.         Faaliyetlerin Amacı: Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, Bilecik ve diğer tüm bölgelerde İHA teknolojisinin uygulama alanlarını araştırmak, gözetim, haritalama, tarım. Arama kurtarma. Savunma sanayi  ve diğer potansiyel kullanım alanları için İHA sistemlerini değerlendirmek amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler, İHA teknolojisinin kullanım potansiyelini ortaya çıkarmayı ve gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

3.         Faaliyetlerin Yapıldığı Bölge: Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, Bilecik bölgesindeki belirlenmiş test alanlarında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Test alanları, çeşitli özelliklere sahip arazi parçalarını içermekte ve farklı senaryolarda İHA performansının değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

4.         Kullanılan İHA Modeli, Özellikleri ve Yetenekleri: Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, Bilecik faaliyetlerinde “şehit polis tufan kansuva ” modeli İHA sistemini kullanmaktadır. şehit polis tufan kansuva yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameraları, termal kameralar ve veri iletim yeteneklerine sahip bir İHA’dır. 60 dakika süren uçuş süresi ve 15 kilometre menzili ile çeşitli görevler için uygun bir platform sağlamaktadır.

5.         Faaliyet Süresi ve Tarihleri: Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, Bilecik’te düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerini yıllık bir program dahilinde planlamaktadır.

6.         Veri Toplama ve Analiz: Faaliyetler sırasında Tornado şehit polis tufan kansuva İHA, hedeflenen alanlarda yüksek çözünürlüklü görüntüler ve termal veriler toplamaktadır. Bu veriler, arazi analizi, çevre izleme ve tarım alanında kullanılmak üzere değerlendirilmektedir. Toplanan veriler, özel yazılımlar kullanılarak analiz edilmekte ve elde edilen sonuçlar raporlanmaktadır.

7.         Sonuçlar: Bilecik’te gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, şehit polis tufan kansuva İHA’nın gözetim, haritalama ve tarım alanlarında başarılı sonuçlar elde ettiği görülmüştür. İHA’nın yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyeti, arazi analizinde ve tarım verimliliğinin artırılmasında kullanılabilir potansiyeli göstermektedir.

8.         Güvenlik Önlemleri: Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, faaliyetler sırasında güvenlik protokollerine sıkı bir şekilde uymaktadır. Uçuşlar öncesi risk analizleri yapılır ve uçuş alanları güvenlik alanları olarak belirlenir. Ek olarak, İHA operatörleri, uçuş öncesi ve sırasında tüm güvenlik önlemlerini takip eder ve etrafındaki insanlara ve mülklere zarar vermeden faaliyetlerini gerçekleştirir.

9.         Öneriler: Gelecekte, Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, Bilecik’te İHA faaliyetlerini genişletebilir ve farklı uygulama alanlarında daha fazla deney yapabilir. Ayrıca, veri toplama ve analiz süreçlerini daha da optimize etmek ve yeni İHA teknolojilerini araştırmak için AR-GE çalışmalarına yatırım yapılması önerilir.

Bu faaliyet raporu, Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi’nin 02.10.2020- 2023 de gerçekleştirdiği faaliyetleri ve başarılarını sunmaktadır. Ekip, hem deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılım sağlayarak hem de Bilecik bölgesinde havacılık etkinliklerini teşvik ederek önemli başarılar elde etmiştir.

II. Arama Kurtarma Çalışmaları:

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına insansız hava araçları ve termal kameralar aracılığıyla katılım sağlamıştır. Bu teknolojik ekipmanlar sayesinde, havadan gerçekleştirilen görüntülemeyle önemli başarılar elde edilmiştir. Ekip, enkaz alanlarını tarayarak kayıp kişileri tespit etme, güvenli bölgeleri belirleme ve acil yardım ekiplerine veri sağlama konularında etkin rol oynamıştır. Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi’nin katkıları, depremzedelerin hayatını kurtarmada ve kurtarma operasyonlarının verimliliğini artırmada büyük bir değer taşımaktadır.

III. Havacılık ve Yamaç Paraşütü Etkinlikleri:

Tornado Havacılık, Bilecik bölgesinde havacılığı teşvik etmek amacıyla Yamaç Paraşütü Kursu ve Festivali düzenlemiştir. Ekibimiz, Bilecik Gölpazarı ilçesinde gerçekleşen etkinliklerle yerel halka havacılığın heyecanını ve eşsiz deneyimini yaşatmıştır. Yamaç paraşütü kursu, ilgi duyanlara güvenli bir ortamda bu heyecan verici sporu öğrenme fırsatı sunmuştur. Ayrıca, Bilecik Gölpazarı ilçesinde düzenlenen havacılık ve yamaç paraşütü festivali, katılımcılara unutulmaz anılar yaşatmış ve havacılıkla ilgili farkındalığı artırmıştır.

IV. İnsansız Hava Aracı Üretimi:

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, Şehit Polis Tufan Kansuva adlı insansız hava aracının seri üretimine yönelik çalışmalara devam etmektedir. Ekibimiz, kalıplamaları hazırlayarak seri üretim sürecine geçmeyi hedeflemektedir. Bu seri üretim ile birlikte, Şehit Polis Tufan Kansuva’nın güvenlik ve keşif amaçlı kullanımı daha da yaygınlaşacak ve operasyonel etkinliği artacaktır.

V. Sonuç:

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarıyla önemli bir rol oynamış ve havadan görüntüleme teknolojisiyle büyük başarılar elde etmiştir. Ayrıca, Bilecik bölgesinde havacılığı teşvik etmek amacıyla yamaç paraşütü kursu ve festivali düzenleyerek havacılık alanındaki farkındalığı artırmıştır. Ekibimiz aynı zamanda Şehit Polis Tufan Kansuva’nın seri üretimine yönelik çalışmalarını sürdürerek insansız hava araçları alanında da önemli adımlar atmaktadır.

I. Giriş:

Bu faaliyet raporu, Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi’nin 2020 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirdiği Şehit Polis Tufan Kansuva adlı insansız hava aracıyla ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Ayrıca, ekip tarafından düzenlenen yamaç paraşütü kursu ve havacılık etkinlikleri de raporda ele alınmıştır.

II. Şehit Polis Tufan Kansuva Arama Kurtarma Faaliyetleri:

Hatay Depremi:

Tornado Havacılık Ekibi, Şehit Polis Tufan Kansuva insansız hava aracıyla Hatay depreminin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Ekibimiz, 4 personel, 2 insansız hava aracı (Kansuva V1 ve Kansuva V2) ve 1 drone ile bölgede aktif olarak görev almıştır. İnsansız hava araçlarımız, deprem alanını havadan tarayarak kayıp kişileri tespit etme ve güvenli bölgeleri belirleme konusunda önemli bir rol üstlenmiştir. Bu faaliyetler, hızlı ve etkili müdahale sağlamada büyük bir başarı elde etmemizi sağlamıştır.

III. Yamaç Paraşütü Kursu ve Havacılık Etkinlikleri:

Yamaç Paraşütü Kursu:

Tornado Havacılık Ekibi, bu dönemde yamaç paraşütü kursu açarak havacılık alanında faaliyetlerini genişletmiştir. Kurs, yamaç paraşütü pilotları yetiştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Ekibimiz, güvenli bir ortamda kursiyerlere yamaç paraşütü sporunu öğretme ve deneyim kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdürmüştür.

Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali:

2022 yılında, Tornado Havacılık Ekibi tarafından Bilecik Gölpazarı ilçesinde havacılık ve yamaç paraşütü festivali düzenlenmiştir. Bu etkinlik, havacılığı teşvik etmek, halka havacılık deneyimini yaşatmak ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Festival kapsamında, yamaç paraşütü gösterileri, hava araçlarının sergilenmesi ve ilgili etkinlikler düzenlenmiştir. Katılımcılar unutulmaz anılar yaşamış ve havacılık alanına ilgiyi artırmıştır.

IV. Şehit Polis Tufan Kansuva Seri Üretim ve Özellikleri:

Test Uçuşları ve Seri Üretim:

Şehit Polis Tufan Kansuva insansız hava aracı, başarılı bir şekilde test uçuşlarını tamamladıktan sonra seri üretim için hazırlıklara başlanmıştır. İlk olarak, kalıplama ve seri üretim baskıları gerçekleştirilmiştir. Kansuva V2 modeli, deprem gibi acil durumlarda kendini kanıtlamış ve tüm uçuşlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Sürü İHA Modeli: Şehit Abdülhamit Bilgen Bilgen İHA:

Tornado Havacılık Ekibi, Şehit Abdülhamit Bilgen Bilgen İHA adıyla sürü insansız hava aracı modeli üzerinde çalışmalara başlamıştır. Bu model, 5 insansız hava aracının aynı anda tek kontrolde otonom uçuş yapabilme, hedef belirleme ve nokta hedef inişi gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Seri üretim çalışmaları başlamış olup, bu modelin amacı arama kurtarma operasyonlarındaki etkinliği artırmaktır.

Kansuva İHA Seri Üretimi ve Ek Özellikler:

Kansuva insansız hava aracı seri üretiminin ilk ürünü olarak, Ankara Arama Kurtarma Genel Merkezi tarafından talep edilen özelliklere sahip model üretilmiştir. Bu model, termal kamera, radar sistemleri, otonom uçuş sürüş sistemleri ve alt hazne mühimmat bırakma sistemi gibi özellikleriyle donatılmıştır. Ankara Arama Kurtarma Genel Merkezi, Kansuva’nın bu özelliklerini kullanarak arama kurtarma operasyonlarında etkin bir şekilde kullanmayı planlamaktadır.

V. Sonuç:

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi, 2020-2023 yılları arasında Şehit Polis Tufan Kansuva insansız hava aracıyla arama kurtarma çalışmalarında önemli başarılar elde etmiştir. Deprem bölgelerindeki müdahalelerde aktif olarak görev alarak, insansız hava aracı teknolojisini etkin bir şekilde kullanmıştır. Ayrıca, yamaç paraşütü kursu ve havacılık etkinlikleriyle havacılığı teşvik etme ve farkındalığı artırma konusunda önemli adımlar atmıştır. Şehit Polis Tufan Kansuva ve diğer projelerdeki seri üretim çalışmaları, insansız hava aracı teknolojisinin gelişmesine ve arama kurtarma operasyonlarının etkinliğine önemli katkılar sağlamaktadır.

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi olarak, gelecekteki faaliyetlerde de aynı kararlılık ve başarıyı sürdürme hedefindeyiz.

Visited 131 times, 1 visit(s) today